Välkommen till Brevik Skola

Framtidens skola nu!
Brevik skola är en vacker och funktionell skola med de bästa förutsättningarna. Vi vill erbjuda den bästa tänkbara utbildningen och den bästa tänkbara utvecklingen. Ledord för Brevik skola är vänlighet, omtänksamhet, kunskap och bildning. Vi har förskola, förskoleklass, grundskolan och fritidshem (åk 1-6), sammanlagt 350 barn och elever. Det är en ynnest att få följa barnen från det att de är små fram till skolans senare del.

Digitalt öppet hus den 10 februari 18.30
Välkomna att delta vid vårt digitala öppna hus i Brevik skola torsdag den 10 februari kl 18.30 (ca en timme). Rektor Anna Bandelin-Bittár och ansvarig förskollärare för förskoleklassen Sari Berglund berättar och informerar om Brevik skola och förskoleklassen. Ni är också välkomna att ställa frågor om vår verksamhet. Ni deltar via följande länk.

Ni är också välkomna att följa med på vår rundtur i Brevik skola: Se filmen

Kontakta oss

Telefon 08-770 88 30

Sjukanmälan 08-770 88 30

E-post carina.wulfert@pysslingen.se

Facebook Brevik Skolas Facebooksida

Rektor Anna Bandelin-Bittár

Här hittar du oss

Nyheter från Brevik Skola